Kenmerken

Deze vogels zijn te herkennen aan hun V-vormige staart.

Voeding

Aas, kleine levende prooidieren, ...

Gewoontes

De Geelsnavelwouwen vangen hun prooien in de lucht. Ze zijn zeer acrobatisch!

Meer weten?

Wetenschappelijke naam: 
Milvus migrans parasitus
Status: 
Niet bedreigd (LC)
Verspreiding: 
Afrika
Leefgebied: 
Savanne
Gewicht: 
Vrouw: 750 g
Man: 650 g
Grootte: 
Spanwijdte 130 cm

Wist je dat?

... De paartijd afhankelijk is van het gebied waar de Wouw leeft? Het nest wordt gemaakt uit takken en ze nesten zich hoog in de bomen. Vaak hergebruikt de Wouw oude nesten.

... Het mannetje en vrouwtje  samen het nest bouwen en zorgen voor voedsel? Een nest bevast meestal twee eieren, soms zelfs drie. Het duurt dertig tot vierendertig dagen alvorens de eieren zijn uitgebroed.

... De Wouw een groot leefgebied heeft, waardoor de kans op uitsterven kleiner is? Desondanks zijn er een aantal bedreigingen voor de Wouw zoals vergiftiging, aanrijdingen door voertuigen, het verdwijnen van hun natuurlijke habitat door stedenbouw ...

Bedreigingsniveau