Kenmerken

De kapgier is een betrekkelijk kleine soort gier. De vogels is overwegend donkerbruin en heeft het typische vliegbeeld van een gier met brede gevingerde vleugels en een korte staart. De kapgier is te herkennen aan de roze naakte huid rond het oog en bij de snavel en een grijze kruin of kap, vandaar de naam ‘kapgier’.

Voeding

De kapgier is een aaseter en afvalopruimer. Dit betekent dat de Kapgier leeft van dierlijke resten maar zelf niet jaagt op voedsel.

Gewoontes

Kapgieren leven in paren en ontwikkelen een hele sterke band. De paartijd vindt meestal plaats van juni tot september. De kapgier legt één ei, dat het vrouwtje in zeven tot acht weken uitbroedt. In de tijd dat zij op het nest zit, zorgt het mannetje voor haar voedsel. Als het ei uitgekomen is, zorgen beide ouders voor voedsel. Na ongeveer honderdtwintig dagen, vliegt het jong het nest uit.

Meer weten?

Wetenschappelijke naam: 
Necrosyrtes monachus
Status: 
Ernstig bedreigd (CR)
Verspreiding: 
Senegal, Nigeria, Ethiopië
Leefgebied: 
Savanne
Gewicht: 
Vrouw: 2,5 kg
Man: 1,5 kg
Grootte: 
Spanwijdte 180 cm

Wist je dat?

... De Kapgier niet schuw is van mensen? Je ziet hem vaak in de buurt waar mensen wonen ... Logisch! Want daar kan hij afval vinden om te eten.

... Ze door hun kleine gestalte, vroeger en langer kunnen vliegen? Ze vinden dus vaak als eerste een karkas. Eenmaal de grotere gieren aankomen, moeten ze plaats maken.

... Ze door de bouw van hun bek goed vlees van een karkas kunnen scheuren? De vorm van hun sterke poten zorgt ervoor dat ze makkelijk kunnen lopen, hierdoor kunnen ze echter zelf geen dieren vangen.

Het gevolg van jacht, verkleinen van de natuurlijke habitat en vergiftiging.

Bedreigingsniveau