European Association for Zoos and Aquaria (EAZA)

Het lidmaatschap staat open voor alle dierentuinen en aquaria in Europa die bereid zijn te voldoen aan de EAZA normen en zich inzetten voor een hoog niveau van professionaliteit. Plichten moet worden voldaan met betrekking tot de deelname aan kweekprogramma's, dierhouderij praktijken, ethiek, gekwalificeerd personeel en educatie omtrent conservatie van bedreigde diersoorten. Naleving van nationale en internationale wetgeving met betrekking tot het houden van dieren en kweken van planten en dierentransport is ook verplicht.

 

Bellewaerde is een volledig lid van EAZA.  Het volledig lidmaatschap is toegekend aan een dierentuin of aquarium gevestigd in een Europees land dat alle dierenwelzijnswetten naleeft en voldoet aan alle andere EAZA normen.