Skip to main content
Menu
Tickets
Disclaimer

Disclaimer

Bellewaerde - Bellewaerde Aquapark

 

Algemeen

Deze website wordt beheerd door Compagnie des Alpes, 50-52 Boulevard Haussmann, 75009 Paris, France. De internauten kunnen deze website gratis raadplegen, zonder garanties van Compagnie des Alpes. Bellewaerde is een filiaal van Compagnie des Alpes.

Bellewaerde BELPARK SA/NV RC Ieper : 32622 BTW : BE 0439.050.308

Europalaan, 100 1300 Wavre - Belgium

Tel.: +32 (0)57 46 86 86  E-mail: info@bellewaerde.be

Door de website te gebruiken, verlenen de bezoekers automatisch en onherroepelijk hun toestemming met de algemene gebruiksvoorwaarden, de bepalingen en de waarschuwingen op de site.

 

Afstand van aansprakelijkheid

Inhoud van de site

De gegevens vermeld op de site worden louter ter informatie verstrekt. Ondanks alle inspanningen die Compagnie des Alpes levert om correcte en up-to-date informatie te verspreiden, is het mogelijk dat er eventuele (tik)fouten op de site staan. Compagnie des Alpes aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor deze informatie, noch voor het gebruik dat de internaut er kan van maken. Compagnie des Alpes behoudt zich het recht voor om wijzigingen en updates aan te brengen aan de informatie op de site, en dit te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving. Compagnie des Alpes kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die de gebruiker lijdt door gebruik te maken van de site.

Beschikbaarheid van de site

Compagnie des Alpes garandeert geen ononderbroken of foutloze toegang tot de site en verzekert niet dat de site vrij is van virussen of andere gevaarlijke componenten. Compagnie des Alpes biedt geen enkele uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie en sluit specifiek alle garanties uit met betrekking tot de beschikbaarheid en de conformiteit van de functies van de site en de geschiktheid van de site om tegemoet te komen aan de verwachtingen of de behoeften van de gebruiker. Compagnie des Alpes kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die de gebruiker lijdt wegens de onmogelijkheid om de site te gebruiken.

Gebruik van informatie door de gebruiker

De gebruiker verbindt zich ertoe de auteursrechten van Compagnie des Alpes en derden integraal te respecteren. De publicatie van merken, foto's, tekeningen, beelden en teksten op de sites van Compagnie des Alpes mag niet geïnterpreteerd worden alsof dit de gebruiker een gebruiksrecht verleent. Enkel de foto's in de rubriek "pers" zijn vrij toegankelijk voor louter journalistieke doeleinden.

Hyperlinks naar andere sites die niet beheerd worden door Compagnie des Alpes.

De aanwezigheid van hyperlinks op de site van Compagnie des Alpes betekent niet dat Compagnie des Alpes toezicht uitoefent op deze sites, noch dat Compagnie des Alpes aansprakelijk kan worden gesteld voor de inhoud ervan.

Intellectuele eigendom

Compagnie des Alpes and all related indica and trademarks of BELPARK SA/NV. © 2008. © 2008. Bellewaerde and all related indicia (names, character and logo) are trademarks of BELPARK SA/NV. © 2008. Geen enkel element van de site mag gekopieerd, gereproduceerd, opnieuw gepubliceerd, gedownload, geafficheerd, doorgestuurd of verspreid worden, op welke manier ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Compagnie des Alpes.

Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbank

Elk geschil met betrekking tot de website van Compagnie des Alpes valt onder de Belgische wetgeving. Enkel de rechtbanken van het arrondissement Nijvel zijn bevoegd. Ingeval van een geschil zal een afgedrukte versie van onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden en van elke bijbehorende vermelding afgeleverd in elektronische vorm, aanvaard worden in gerechtelijke of administratieve procedures.