Ga naar de hoofdinhoud

Heb je al tickets of een abonnement? Klik hier om te reserveren (= verplicht). Tickets enkel online verkrijgbaar!

Gezin kijkt naar de vissen door de ramen van de Aquarium duikboot.

Parkreglement

Bellewaerde Aquapark bevindt zich op privéterrein. De hierna volgende afspraken zijn bedoeld om alle bezoekers een fantastische dag te bezorgen zonder zorgen.
De bezoeker zal zich gedragen als een goede huisvader en andere mensen en de omgeving respecteren. Hoffelijkheid is geboden in Bellewaerde Aquapark en de onmiddellijke omgeving ervan.

1. Parking

 • De parking van Bellewaerde Aquapark is betalend.
 • Op de parking zijn er een aantal voorbehouden plaatsen dicht bij de ingang bestemd voor mindervalide personen. Deze plaatsen zijn beschikbaar voor houders van een parkeerkaart voor personen met een handicap. 
 • Op het parkeerterrein geldt de wegcode met een toegestane maximumsnelheid van 20 km/u en dienen de aanwijzingen van het personeel van de parking nauwgezet te worden opgevolgd. 
 • Het is niet toegestaan om buiten de openingsuren van Bellewaerde Aquapark op de parking te parkeren. Mobilhomes mogen ‘s nachts niet op de parking van Bellewaerde Aquapark blijven staan. 
 • Het is verboden om dieren in voertuigen achter te laten, zelfs met open raam. Er zijn gratis kennels ter beschikking. Meer informatie over de kennels wordt u aan de infostand gegeven. In geval van overtreding worden de bevoegde diensten opgeroepen om het dier/de dieren te bevrijden.  
 • De directie kan niet aansprakelijk gesteld worden in geval van diefstal of ongeval op de parking. De prijs van de parking houdt een recht op parkeren in, geen recht op beveiliging. De bezoeker wordt sterk aangeraden om zijn voertuig af te sluiten, de ruiten omhoog te laten en geen kostbare voorwerpen achter te laten in het voertuig. 
 • De directie behoudt zich het recht voor om, op kosten van de eigenaar, elk voertuig dat in strijd is met deze bepalingen te ontruimen.

2. Toegang

Door het aankopen van een ticket of abonnement gaat u ermee akkoord om alle aanwijzingen en voorschriften omschreven in het reglement, op te volgen, dit geldt ook voor alle mondelinge aanwijzingen en richtlijnen die u tijdens uw bezoek worden meegedeeld door het toezichthoudend en reddend personeel van Bellewaerde Aquapark.
Het reglement evenals de algemene verkoopsvoorwaarden en het reglement aangaande abonnementen zijn terug te vinden op de website https://aquapark.bellewaerde.be/nl.
Voor verdere informatie kunt u zich wenden tot onze medewerkers van de infobalie.

 • Ticket: Uw ticket geeft recht op een eenmalige toegang tot het Aquapark. Het toegangsbewijs is niet terugbetaalbaar. Eens u het Aquapark verlaat, is uw ticket niet meer geldig. • 
 • Abonnement: Uw abonnement geeft recht op een eenmalige toegang per dag tot het Aquapark.. Eens u het Aquapark  verlaat, is uw abonnement voor deze dag niet meer geldig. Het abonnement is verbonden aan uw naam en strikt persoonlijk. Het mag niet doorgegeven worden aan derden.
 • Verlies: U bent zelf verantwoordelijk voor het verlies van uw ticket of abonnement. 
 • Openingsuren: De openingsuren van Bellewaerde Aquapark worden aangegeven in de inkomhal en op de website. Wegens onvoorziene omstandigheden zoals ongeval, overmacht, kan de zwembeurt ingekort worden.  U kan in deze omstandigheden geen aanspraak maken op terugbetaling van uw ticket. 1u voor sluitingstijd worden er geen bezoekers meer doorgelaten aan de kassa. 

De directie behoudt zich het recht de openings- en sluitingsuren van Bellewaerde Aquapark, boetieks en restaurants te wijzigen, evenals de tarieven. De directie van Bellewaerde Aquapark behoudt zich tevens het recht de duur van een bezoek te beperken in tijd. De sluiting van glijbanen en recreatieve zones (om welke reden dan ook) kan in geen geval leiden tot gedeeltelijke of volledige terugbetaling van het toegangsticket.
Frauduleuze toegang tot Bellewaerde Aquapark zal beboet worden met betaling van de ingang aan normaal volwassenentarief, vermeerderd met 50,00 euro administratieve kosten. De niet-samenwerking zal tot definitieve verwijdering uit het park voor het seizoen leiden. 

De toegang tot Bellewaerde Aquapark wordt verboden voor: 

 • Dronken personen en personen onder invloed van drugs; 
 • Personen en/of groepen die de orde verstoren dan wel een gevaar opleveren voor de veiligheid; o personen die dit interne reglement en/of de instructies van de Bellewaerde Aquapark medewerkers weigeren na te leven;
 • Kinderen jonger dan twaalf jaar die niet begeleid zijn door een volwassene (+ 18 jaar);
 • Personen die lijden aan besmettelijke ziekten; 
 • Personen met open wonden en personen met huidproblemen zonder medisch attest.
 • Dieren, tenzij assistentiehonden in de geschoeide zone.
 • Kinderwagens. 

Dienst- en personeelsruimtes zijn niet toegankelijk voor bezoekers.

3. Publiciteit – Bedeling – Verkoop

Verkoop, distributie en verspreiding van tickets, goederen, brochures of elk ander publiciteitsmateriaal, zonder goedkeuring van de directie is verboden op en rond de terreinen van Bellewaerde Aquapark. Dit geldt eveneens voor opiniepeilingen of professionele beeldopnames.

4. Beeldmateriaal

 • Tijdens uw bezoek is het mogelijk dat er foto's of filmopnames worden gemaakt die later kunnen gebruikt worden in de communicatie van Bellewaerde Aquapark of in televisieprogramma's waaraan het park meewerkt. De gebruiksrechten van het beeldmateriaal horen toe aan Bellewaerde Aquapark, bijgevolg kan dit beeldmateriaal zonder enige beperking gebruikt worden door het park.     Bezoekers die niet willen dat foto's en beelden van hen gebruikt worden, dienen dit op de dag van het bezoek uitdrukkelijk kenbaar te maken aan het onthaal alvorens ze het park betreden.
 • Bij het betreden van Bellewaerde Aquapark en de parking gaat u ermee akkoord dat er beelden worden gemaakt door onze (veiligheids-)camera's die op verschillende plaatsen in het park opgesteld staan. Deze beelden worden gemaakt voor de veiligheid van onze bezoekers en ter bescherming van de eigendommen van Bellewaerde Aquapark. De gebruiksrechten van dit beeldmateriaal behoren toe aan Bellewaerde (Aquapark).
 • Het maken van beelden (foto’s/filmopnames) door de bezoekers zelf is niet toegelaten.

5. Kledij

 • Het is verplicht om zwemkledij te dragen in Bellewaerde Aquapark. Deze zwemkledij mag niet aanstootgevend zijn naar andere bezoekers toe (bijvoorbeeld string, monokini,…). Bellewaerde Aquapark behoudt zich het recht voor om bezoekers op basis van aanstootgevende kledij de toegang tot Bellewaerde Aquapark te ontzeggen.
 • Om hygiënische redenen is enkel de volgende zwemkledij toegelaten: badpak, bikini, zwemslip, aansluitende zwembroek of zwemslip tot aan de knie, badjas en waterschoenen. Deze badkleding mag geen knopen, ritsen, velcro of zakken bevatten.
 • Andere vormen van kledij worden niet toegelaten om hygiënische en veiligheidsredenen. Volgende lijst is niet toegelaten en niet limitatief: T-shirts, kleedjes, rokjes, ondergoed, boerkini, fietsbroek,  …
 • Kinderen jonger dan 2 jaar, alsook kinderen die nog niet zindelijk zijn, moeten zwemluiers dragen.
 • Geen enkele vorm van hoofddeksel wordt toegelaten in het water, met uitzondering van een badmuts.
 • Gelieve propere zwemkledij te dragen.
 • Bellewaerde Aquapark wijst elke aansprakelijkheid af in geval van voortijdige slijtage of het scheuren van zwemkleding bij het gebruik van glijbanen of glijdende banden.

6. Hygiëne

 • Bezoekers met huidinfecties, besmettelijke infecties, plantaire wratten en/of open wonden wordt de toegang tot het Aquapark ontzegd.
 • Bellewaerde Aquapark behoudt zich het recht een doktersattest op te vragen aan personen die lijden aan een huidaandoening.
 • Om een optimale waterkwaliteit te garanderen, is het douchen en de doorgang in het voetbad/waadbak verplicht voordat u het natte gedeelte van het Aquapark betreedt.
 • Rond het bad en in de zones bestemd voor niet geschoeiden, is het verplicht blootsvoets rond te lopen.
 • Gelieve afval in de vuilnisbakken te deponeren.
 • Shampoo en zeep zijn enkel toegestaan in de douches ter hoogte van de kleedkamers.

7. Veiligheid/toezicht

 • Kinderen jonger dan 12 jaar worden steeds vergezeld door een volwassene (18+) die permanent toezicht houdt op het kind in kwestie. Ouders of verantwoordelijke begeleiders van kinderen hebben de plicht om continu en van nabij toezicht te houden op de kinderen in het hele complex. 
 • De ouder/begeleider dient er voor te zorgen dat het kind dat niet kan zwemmen in het Aquapark zwembandjes en/of een zwemvest draagt, met dien verstande dat het dragen van dergelijke uitrusting verdrinkingsgevaar niet uitsluit. Kinderen die met behulp van zwembandjes zwemmen, zijn steeds in de nabijheid van een volwassene (18+) en mogen nergens zwemmen waar de begeleider niet kan staan (dieper dan lichaamslengte). Het bewijs van de leeftijd van de verantwoordelijke persoon of het kind kan op ieder ogenblik worden opgevraagd.
 • Zwemvesten worden gratis aan bezoekers ter beschikking gesteld, zonder dat de directie of het personeel van Bellewaerde Aquapark op enigerlei wijze verantwoordelijk is voor het gebruik ervan. De zwemvesten kunnen aangevraagd worden aan de redderspost. 
 • Bezoekers die niet kunnen zwemmen of mindervaliden raden we ten sterkste aan om een speciale armband, zichtbaar, te dragen (beschikbaar aan het onthaal van Bellewaerde Aquapark). Op deze manier is men extra zichtbaar naar de redders toe. 
 • Bellewaerde Aquapark wordt bewaakt door redders en toezichthouders. De aanwezigheid ervan doet op geen enkele wijze afbreuk aan de verplichting van bezoekers en hun begeleiders om dit reglement na te leven.
 • Picknicken is ten strengste verboden in Bellewaerde Aquapark.
 • Het is niet toegestaan te eten in en rond de kleedkamers en in het natte gedeelte van het Aquapark, uitgezonderd in de daarvoor voorziene horecapunten. 
 • Kauwgom is niet toegestaan in het gebouw. 
 • Baby’s/peuters mogen melk drinken uit een gesloten zuigfles of fruit/groentepap eten in het horecapunt. In het horecapunt alsook in het EHBO-lokaal is er een microgolf aanwezig. Vraag een medeweker van Bellewaerde Aquapark om deze te kunnen gebruiken. 
 • Borstvoeding wordt niet toegelaten in het water. 
 • Elke georganiseerde groep dient te worden begeleid door een verantwoordelijke (18+) die de groepsleden inlicht over dit reglement. Per 15 zwemmers tot 12 jaar is er minstens één begeleider aanwezig. Afhankelijk van de leeftijd, gezondheidstoestand,… van de zwemmers dienen er meer begeleiders aanwezig te zijn. De begeleiders houden toezicht en zorgen ervoor dat zijn of haar groep het reglement en de veiligheidsvoorschriften zorgvuldig naleeft. In het belang van eigen veiligheid wordt aan personen met gezondheidsproblemen (hartpatiënten, diabetes,  epilepsie, …) gevraagd dit aan de verantwoordelijke redder(s) door te geven voor men te water gaat.
 • De toegankelijkheid voor onze bezoekers tot de glijbanen en recreatieve zones is afhankelijk van de veiligheidsvoorschriften van elke glijbaan of recreatieve zone. Bezoekers kunnen omwille van fysieke redenen geweigerd worden tot bepaalde glijbaan of recreatieve zones. 
 • Radio's en andere geluidstoestellen zijn verboden in Bellewaerde Aquapark, net als wapens, explosieven (rotjes, Bengaals vuur, ...) en elk snijdend of stomp voorwerp (deze lijst is niet-limitatief, de directie behoudt zich het recht voor om ook andere voorwerpen als ongepast te verklaren).

Volgende zaken zijn niet toegelaten (de opsomming is niet limitatief. Indien er onduidelijkheid bestaat, zal de directie oordelen over de toelaatbaarheid):

 • Andere personen lastigvallen of opzettelijk hinderen.
 • Lopen rond het bad of in de kleedruimtes. Het is eigen aan een waterpark dat de vloer nat kan zijn.
 • Duiken of springen vanop een verhoogde rand.
 • Gevaarlijk spelen, zoals o.a.: op elkaars schouders zitten of staan, elkaar in het water duwen, onderduwen of onder water houden.
 • Onzedelijk of onbeleefd gedrag.
 • Het waterpark, kleedkamers en/of sanitair beschadigen, onder meer door geschrift of bevuiling.
 • Reddingsmateriaal zonder noodzaak aanraken of verplaatsen.
 • Elektrische apparaten (waaronder geluidsapparatuur en foto-/opnamemateriaal) meenemen en het maken van opnames, tenzij er voorafgaandelijk goedkeuring werd bekomen.
 • Scherpe voorwerpen in de kleedkamers of het waterpark meebrengen.
 • Spuwen in het waterpark.
 • Aanwijzingen van het personeel negeren.
 • Het gebruik van speelgoed (opblaasband, bal,...) is niet toegestaan.

Glijbanen: 

 • De glijbanen worden enkel gebruikt als de waterstroom aan staat.
 • Respecteer de aangegeven veiligheidsinstructies (pictogrammen) van de glijbanen.
 • Er wordt verwacht dat u alle voorzorgsmaatregelen neemt om niet te botsen op de persoon die u in de glijbaan voorafgaat. 
 • Het is ten strengste verboden om opzettelijk opstoppingen te veroorzaken in de glijbanen of recreatieve zones. 
 • In de glijbanen wordt géén spelmateriaal toegestaan, met uitzondering van de daarvoor voorzien banden 
 • Alle instructies (schriftelijk of mondeling) betreffende de glijbaan dienen strikt te worden nageleefd.
 • Hoogzwangere vrouwen en personen met ernstige hart- of rugklachten mogen geen gebruik maken van de glijbanen. Bezoekers die aan activiteiten deelnemen die in strijd zijn met hun gezondheidstoestand (zwangere vrouwen, mensen die onlangs in het ziekenhuis zijn opgenomen, astmapatiënten, epileptici, enz.) doen dit op eigen risico.
 • Het dragen van juwelen/piercings is verboden bij gebruik van de glijbaan.

Sauna/Jacuzzi:

 • Kinderen jonger dan 12 jaar mogen maximaal 15 minuten gebruik maken van de sauna of jacuzzi.
 • Gelieve grondig te douchen zowel voor als na gebruik te hebben gemaakt van sauna of jacuzzi.
 • Gelieve rust en sereniteit te respecteren en te handhaven in sauna en jacuzzi. 
 • Het gebruik van zwemkledij in de sauna en jacuzzi is verplicht (naakt is verboden).
 • In de sauna is het gebruik van een handdoek om op te zitten verplicht.
 • Bezoek aan de sauna of jacuzzi is af te raden aan mensen met hartklachten, bloeddruk- of cerebrale problemen. Bezoekers die aan activiteiten deelnemen die in strijd zijn met hun gezondheidstoestand (zwangere vrouwen, mensen die onlangs in het ziekenhuis zijn opgenomen, astmapatiënten, epileptici, enz.) doen dit op eigen risico.

8. Kleedkamers

 • De kleedkamers dienen uitsluitend als omkleedruimte, enige andere activiteit is niet toegelaten. Blijf niet langer dan noodzakelijk in de kleedcabine en sluit tijdens het gebruik de deuren. 
 • De individuele kleedcabines mogen niet door meerdere personen op eenzelfde moment betreden worden. Enkel familie- of groepscabines zijn toegankelijk voor meerdere personen. 
 • Persoonlijk materiaal wordt opgeborgen in de lockers. 
 • Gelieve de cabines netjes achter te laten voor de personen die na u komen.
 • De lockers van de kleedkamers moeten aan het eind van de dag worden leeggemaakt. Zo niet, wordt de inhoud ervan als een verloren voorwerp behandeld. Teruggevonden voorwerpen worden gedurende 1 maand ter beschikking gesteld aan onze bezoekers en kunnen aan de infostand afgehaald worden.
 • Om veiligheidsredenen is het ten strengste verboden om persoonlijke spullen zonder toezicht achter te laten in Bellewaerde Aquapark. Alle kosten in verband met dit achterlaten zijn voor de rekening van de eigenaar.
 • Het personeel van Bellewaerde Aquapark kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de bewaring van persoonlijke objecten. Deze dienen zelf bijgehouden te worden of geplaatst te worden in de daarvoor voorziene lockers.


9. Rookbeleid

Omwille van veiligheidsredenen en voor de gezondheid en het comfort van niet-rokers en kinderen is het verboden te roken in Bellewaerde Aquapark, met uitzondering van de daarvoor voorzien rookzones. Dezelfde regels gelden voor de elektronische sigaret (Koninklijk Besluit van 13/12/05).

10. Mindervalidenbeleid

Mindervaliden zijn welkom in Bellewaerde Aquapark, echter elke glijbaan en recreatieve zone binnen Bellewaerde Aquapark heeft specifieke richtlijnen wat betreft toegang voor personen met een handicap. Bellewaerde Aquapark voorziet een verminderd tarief voor mindervaliden op vertoon van een geldige mindervalidekaart of European Disability Card. Er wordt geen vergemakkelijkte toegang voorzien. 

Volgende regels zijn van toepassing:

 • Mindervaliden die toegang wensen te krijgen tot de glijbanen en recreatieve zones dienen in staat te zijn zelfstandig te wandelen, welke de basisnoden zijn tijdens een eventuele evacuatie en om de toegang/ingang van de glijbanen en recreatieve zones te bereiken.
 • Mindervaliden dienen vergezeld te zijn van een meerderjarig persoon die hem/haar kan helpen bij het in/uitstappen. Deze taak kan/mag niet overgenomen worden door het Bellewaerde Aquapark personeel gezien men hiertoe geen opleiding heeft genoten.

11. Aansprakelijkheid en toepasselijk recht

 • Laat geld, sieraden en waardevolle voorwerpen thuis. Is dat niet mogelijk, berg ze dan veilig op in de lockers.
 • Noch de directie, noch de Bellewaerde Aquapark medewerkers zijn aansprakelijk voor ongevallen, diefstal en beschadiging van eigendommen in het water, in de kleedkamers of op de parking.
 • Wie schade toebrengt zal wettelijk aansprakelijk worden gesteld en verzocht worden de schade te vergoeden.
 • Gelieve gevonden voorwerpen achter te laten aan het onthaal of bij een van de redders.
 • Bij het niet naleven van het reglement van inwendige orde zal u worden verzocht Bellewaerde Aquapark te verlaten. In dit geval zal uw inkomgeld niet worden terugbetaald. Bij herhaaldelijke problemen kan u de toegang worden ontzegd.
 • Elk geschil tussen een bezoeker en Bellewaerde Aquapark is onderworpen aan het Belgisch recht. Alleen de rechtbank van Ieper is territoriaal bevoegd.

 

Mocht u, ondanks ons streven om uw verblijf zo aangenaam mogelijk te maken, een suggestie of opmerking willen doorgeven, kan u steeds terecht aan het onthaal van Bellewaerde Aquapark.