Ga naar de hoofdinhoud
Carrousel.

Reglement Adventure Pass 2024

Artikel 1 – Algemene voorwaarden

1.1  Het officiële reglement dat van toepassing is voor de abonnementen van Bellewaerde Park en Bellewaerde Aquapark, is het reglement dat zich op de website bevindt (resp. bellewaerde.be/park/nl en bellewaerde.be/aquapark/nl). Bellewaerde Park en Bellewaerde Aquapark kunnen in geen geval aansprakelijk zijn voor voorwaarden die terug te vinden zijn op vorige versies van het reglement op andere sites of in papieren versies.

1.2  Het abonnement is strikt persoonlijk. In geen enkel geval kan dit worden overgedragen, uitgeleend of verkocht aan een derde persoon. In geval van fraude hebben onze medewerkers het recht om het abonnement van de persoon in kwestie en het ganse gezin in beslag te nemen of te blokkeren. In dit geval heeft de abonnementhouder geen recht op een compensatie of terugbetaling.

1.3  Bij elk bezoek aan het park moet een originele versie van het abonnement getoond worden aan de ingang. De identiteit van de persoon zal gecontroleerd worden aan de hand van de foto op het abonnement. Indien de medewerker het nodig acht, kan een identiteitskaart gevraagd worden. Scans, foto’s of andere elektronische of papieren weergaven van het abonnement zullen niet aanvaard worden. De abonnementhouder moet aan de hand van de foto geprint op de kaart steeds duidelijk herkenbaar zijn. Bij een wijziging van het uiterlijk van die aard dat getwijfeld kan worden aan de identiteit, kan gevraagd worden een nieuwe foto te nemen om alle twijfel in de toekomst te vermijden.

1.4  In geval van enorme drukte in het park en/of indien de maximumcapaciteit wordt bereikt, geeft het abonnement niet altijd garantie op toegang tot het park. Als het park volzet is bij aankomst, kan de toegang worden geweigerd. In dit geval heeft de abonnementhouder geen recht op een compensatie of terugbetaling.

1.5  Het parkreglement kan geconsulteerd worden op resp. bellewaerde.be/park/nl of bellewaerde.be/aquapark/nl en is beschikbaar aan de ingang van elk park. In geval van het niet respecteren van het parkreglement, kan het abonnement in beslag genomen worden. In dit geval heeft de abonnementhouder geen recht op een compensatie of terugbetaling.

1.6  Een duplicaat van het abonnement is enkel te verkrijgen in geval van beschadiging, verlies of diefstal en door middel van het betalen van een administratieve kost ter waarde van € 8,00 tenzij een geldig politiebewijs van diefstal kan voorgelegd worden. In dat geval kan het abonnement gratis opnieuw afgedrukt worden. Mocht het eerder bekomen abonnement toch teruggevonden worden bij verlies, is deze niet meer geldig.

1.7  Bellewaerde Park en Bellewaerde Aquapark zijn niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van het abonnement.

1.8  Wanneer een abonnee twee keer niet in staat is zijn abonnement te presenteren, wordt er bij een volgend bezoek automatisch een duplicaat van het abonnement gemaakt. De administratieve kost van € 8,00 die hiermee gepaard gaat, is ten laste van de abonnementshouder.

1.9  Het is verplicht een WEB-voucher tijdens het eerste bezoek te laten valideren in de definitieve PVC-kaart die voorzien is van een persoonlijke foto. De geldigheid van het abonnement start vanaf het eerste bezoek met de webvoucher. Het aanmaken van de PVC-kaart kan aan de kassa’s van Bellewaerde Park en Bellewaerde Aquapark.

1.10  De webvoucher dient gevalideerd te worden in PVC-kaart tegen ten laatste 13/10/24. Zoniet start de geldigheid van het abonnement automatisch vanaf 14/10/24.

Artikel 2 – Geldigheid en duur

2.1  Het abonnement is geldig gedurende één jaar vanaf eerste bezoek bij aankoop voor 30/03/24 of aankoop via bellewaerde.be/park/nl of bellewaerde.be/aquapark/nl vanaf 30/03/24. Bij aankoop ter plaatse in het park vanaf 30/03/24 is het abonnement geldig gedurende één jaar vanaf aankoopdatum.

2.2  Het abonnement is enkel geldig voor het park waarop het abonnement werd genomen, tijdens de openingsuren van het park. De directie behoudt zich het recht om de openingsdagen of –uren te wijzigen zonder voorafgaande melding. De meest recente versie van de openingskalender is steeds te raadplegen op bellewaerde.be/park/nl en bellewaerde.be/aquapark/nl.

2.3  Het abonnement is niet geldig op dagen dat het park volzet of geprivatiseerd is. Deze dagen zijn te raadplegen op bellewaerde.be/park/nl en bellewaerde.be/aquapark/nl. De kalender op deze websites is de enige geldende kalender.

2.4  Het abonnement is niet opzegbaar gedurende de geldigheidsperiode. In het geval van een sanitaire crisis en het park geopend blijft, ongeacht welke maatregelen en toegangsvoorwaarden door het park getroffen moeten worden, kan er geen aanspraak gemaakt worden op een terugbetaling. Indien het park wegens overmacht moet sluiten tijdens de voorziene openingsdagen, kan er geen aanspraak gemaakt worden op een terugbetaling, maar wordt er een compensatie voorzien in de vorm van extra geldigheidsdagen.

2.5  Het abonnement geeft recht op toegang tot het park waarop het abonnement werd genomen en het reguliere parkaanbod. Extra’s tijdens evenementen zijn niet inbegrepen in de prijs van het abonnement. Voorbeelden hiervan zijn Halloween Night of toegang tot spookhuizen tijdens Halloween. Deze lijst van voorbeelden is louter informatief en dus niet beperkend.

2.6  De abonnementshouder van Bellewaerde Aquapark dient zijn bezoek op voorhand te reserveren op reserveren.bellewaerde.net. Zolang het reservatiesysteem in voege is, geeft het abonnement geen gegarandeerde toegang tot het park zonder reservatie.

Artikel 3 – Specificaties Adventure Pass

3.1  Onderstaande prijzen en voorwaarden gelden voor volwassenen en kinderen groter dan 1m. In geval een kind tijdens de geldigheid van het abonnement van het gezin groter wordt dan 1m, dan dient een geldig toegangsbewijs of jaarabonnement aangekocht te worden aan de gangbare tarieven bij aankoopdatum. Kinderen tussen 85cm en 1m hebben tevens een geldig toegangsbewijs of jaarabonnement nodig om toegang te krijgen tot Bellewaerde Aquapark. Het tarief voor een Bellewaerde Aquapark Pass bedraagt € 35,00 per kind tussen 85cm en 1m.

3.2  Het is mogelijk de toegang tot Bellewaerde Aquapark toe te voegen aan de Bellewaerde Park Pass mits opleg (forfaitair bedrag), zolang de voorraad strekt. Het is mogelijk om deze optie toe te voegen na de aankoop van het abonnement, zolang de voorraad strekt. De geldigheidsdatum van deze optie blijft echter een jaar vanaf eerste bezoek van het oorspronkelijke abonnement.

3.3  Het is tevens mogelijk om de toegang tot Bellewaerde Park toe te voegen aan de Bellewaerde Aquapark Pass mits opleg (forfaitair bedrag), zolang de voorraad strekt. Het is mogelijk om deze optie toe te voegen na de aankoop van het abonnement, zolang de voorraad strekt. De geldigheidsdatum van deze optie blijft echter een jaar vanaf eerste bezoek van het oorspronkelijke abonnement.

3.4  De directie behoudt zich het recht voor om promotionele acties te voeren voor de verkoop van de abonnementen. Deze promotionele acties kunnen ten allen tijde opgeschort of beëindigd worden en kunnen niet retroactief toegekend worden.

3.5  De Bellewaerde Park Pass geeft enkel toegang tot Bellewaerde Park. De Bellewaerde Aquapark Pass geeft enkel toegang tot Bellewaerde Aquapark. De Bellewaerde Combi Pass geeft toegang to zowel Bellewaerde Park als Bellewaerde Aquapark.

3.6  De Bellewaerde Park Pass in enkel te koop aan de kassa’s en op de officiële website van Bellewaerde Park. De Bellewaerde Aquapark Pass in enkel te koop aan de kassa’s en op de officiële website van Bellewaerde Aquapark. De Bellewaerde Combi Pass is te koop aan de kassa’s en op de officiële website van zowel Bellewaerde Park als Bellewaerde Aquapark.

Artikel 4 – Kortingen en voordelen

4.1  De abonnementshouder geniet van verschillende voordelen en kortingen.

4.2  De kortingen die de abonnementhouder verkrijgt op vertoon van zijn of haar abonnement zijn niet cumuleerbaar met andere acties of promoties.

4.3  De volgende kortingen zijn éénmalig geldig in Bellewaerde Park, op vertoon van een geldig Bellewaerde Park Pass of Bellewaerde Combi Pass:

 • Lentekorting: -33% korting, voor max.5 personen. Geldig van 29/02/24 – 28/06/24.
 • Zomerkorting: -25% korting, voor max. 5 personen. Geldig van 29/06/24 – 30/09/24.
 • Herfstkorting: -50% korting, voor max. 1 persoon. Geldig van 01/10/24 – 03/11/24*.
 • Winterkorting: -33% korting, voor max. 5 personen. Geldig van 07/12/24 – 05/01/25*.

*Niet geldig op 31 oktober en 1 & 2 november 2024

4.4  De houder van een Bellewaerde Park Pass kan Bellewaerde Aquapark één keer bezoeken tegen het speciale tarief van € 12,50.  Aanbieding alleen geldig voor de abonnementshouder.

4.5  De volgende kortingen zijn éénmalig geldig in Bellewaerde Aquapark, op vertoon van een geldig Bellewaerde Aquapark Pass of Bellewaerde Combi Pass:

 • Winterkorting: -33% korting, voor max. 5 personen. Geldig van 01/12/23 – 28/02/24.
 • Lentekorting: -33% korting, voor max. 5 personen. Geldig van 29/02/24 – 28/06/24.
 • Zomerkorting: -50% korting, voor max. 1 persoon. Geldig van 29/06/24 – 31/08/24.
 • Herfstkorting: -25% korting, voor max. 5 personen. Geldig van 01/09/24 – 30/11/24.
 • Winterkorting: -33% korting, voor max. 5 personen. Geldig van 01/12/24 – 28/02/25.

4.6  Elke abonnee heeft voor zijn persoonlijke aankopen in het park 10% korting in de restaurants en souvenirshops in de parken waar het abonnement toegang tot geeft.

4.7  De volgende voordelen zijn enkel geldig op het geafficheerd volwassentarief aan de kassa’s van onderstaande parken en op vertoon van uw geldig Bellewaerde Park Pass of Bellewaerde Combi Pass:

 • 50% korting op het volwassentarief zoals geafficheerd aan de kassa’s: Walibi Belgium, Parc Astérix, Futuroscope, Walibi Rhône-Alpes, Walibi Holland, France Miniature, Chaplin’s World, Openluchtmuseum Bokrijk, Family Park. 
 • 40% korting op het volwassentarief zoals geafficheerd aan de kassa’s: Plopsa Group, Grotten van Han, Monde Sauvage, Movie Park, Bobbejaanland.
 • 35% korting op het volwassentarief zoals geafficheerd aan de kassa’s: Safaripark Beekse Bergen, AquaZoo Leeuwaarden, Dierenrijk, ZooParc Overloon.
 • 20% korting op het volwassentarief zoals geafficheerd aan de kassa’s: Toverland.
 • Efteling: - € 8.00
 • Boudewijn Seapark: - € 10.00

4.8  De korting bij andere parken is niet geldig op vertoon van een Bellewaerde Aquapark Pass. Enkel de Bellewaerde Park Pass of Bellewaerde Combi Pass geeft recht op deze kortingen.

4.9  Voordelen in andere parken alsook verminderde tarieven voor vergezellende personen maken geen standaard deel uit van het abonnement en kunnen elk moment opgeschort of gewijzigd worden zonder enige vorm van schadevergoeding.

Artikel 5 – Parking Pass

5.1  De parking is voor elke bezoeker betalend. Toegang tot de parking kan verkregen worden door middel van de aankoop van een geldig parkeerticket voor 1 dag of op vertoon van een geldige Parking Pass.

5.2  De Parking Pass is een kaart, apart van het abonnement, waarmee de abonnementhouder de parking mag gebruiken zonder extra betaling voor één auto per dag.

5.3  De Parking Pass is enkel te koop aan de kassa’s van Bellewaerde Park en Bellewaerde Aquapark.

5.4  Het is mogelijk om twee nummerplaten in te schrijven per Parking Pass, maar de Parking Pass is enkel geldig voor één parkeerplaats. De twee voertuigen kunnen dus niet op hetzelfde moment parkeren.

5.5  De Parking Pass is enkel geldig in Bellewaerde Park en Bellewaerde Aquapark tijdens de openingsuren.

5.6  In geval van enorme drukte, geeft de Parking Pass niet de garantie om een parkeerplaats te hebben. Indien er bij aankomst geen parkeerplaatsen beschikbaar zijn, heeft de Parking Pass houder geen recht op een compensatie of terugbetaling van de Parking Pass.

5.7  De instructies van de parkingmedewerkers dienen steeds opgevolgd te worden.

5.8  Een wijziging van de nummerplaat op de Parking Pass is te verkrijgen door middel van het betalen van een administratieve kost ter waarde van € 8,00.

Artikel 6 – Betalingen

6.1  Bij de aankoop van een abonnement dient de volledige aankoopsom meteen betaald te worden. Het is niet mogelijk om in verschillende schijven te betalen.

6.2  De koper dient de prijs van zijn aankoop te betalen aan de hand van een betalingsmiddel, geautoriseerd door Ogone. De betalingsmodule wordt beheerd door het bedrijf Ogone en er wordt geen informatie gelinkt aan de betaling doorgegeven aan Bellewaerde Park of Bellewaerde Aquapark.

6.3  Bellewaerde Park of Bellewaerde Aquapark zijn niet verantwoordelijk in geval van problemen bij het online betalingsproces.

6.4  Als gevolg van de betaling, ontvangt de koper een bevestiging van betaling of een verzoek om de betalingsprocedure opnieuw uit te voeren in geval van een probleem.

6.5  Indien het abonnement werd aangekocht maar niet werd gebruikt, kan geen aanspraak gemaakt worden op een terugbetaling.  Een familielid van de abonnementshouder kan enkel aanspraak maken op een terugbetaling indien de passhouder overleden is en het abonnement geen enkele keer werd gebruikt, mits voorleg van een overlijdensakte.